0     سبد خرید
021 - 440 24 750 ایـــــران
00614 - 156 69 43 استرالیا
اهداف و سیاست های مهندسی شبکه وانیا

مهندسی شبکه وانیا در راستای ارایه خدمات در زمینه شبکه، سیتریکس و مجازی سازی با تکیه بر این که کلید ادامه موفقیت هر سازمانی به جلب رضایت مشتریان و گسترش دانش بستگی دارد، سیاست ها و اهداف زیر را در چارچوب یک برنامه جامع دنبال می کند:

1-    ارتباط و تعامل موثر با مشتریان، درک نیازها و دغدغه های آن ها، گرفتن بازخورد از عملکرد ارایه خدمات شرکت، تلاش در راستای برآورده کردن نیازهای مشتریان، بهبود مستمر و رفع نواقص موجود

2-    تضمین مستمر کیفیت و بهبود کلیه فرایندهای مدیریتی، اجرایی، پشتیبانی و آموزشی به هدف افزایش قدرت رقابتی

3-    شناسایی مداوم عوامل موثر و تعیین سنجه های مناسب در کیفیت ارایه خدمات، ارزیابی دوره ای به کمک این سنجه ها و حصول از انطباق عملکرد با خدمات تعهد شده در چارچوب قراردادهای منعقده

4-    توسعه منابع انسانی و ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان و ضامن موفقیت و بقای مجموعه، پرورش استعدادها، توسعه مهارت و دانش ایشان به کمک آموزش و ارزیابی مستمر

5-    توسعه تحقیقات کاربردی، دسترسی به بهترین و نوین ترین فناوری های روز در زمینه کاری شرکت با تاکید بر نوآوری و دانش محوری

6-    تعهد کامل به پیمان رازداری و حفظ اطلاعات و اسرار مشتریان

7-    پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان به منظور نگهداشت و توسعه دانش و تجربیات کاری در سطح سازمان

8-    افزایش حس مسولیت و تعهد سازمانی به بهبود مستمر و ارتقای کارکرد و کیفیت در کارمندان

9-    همکاری و تعامل با سایر شرکت های نرم افزاری در بخش خصوصی و ارگان های دولتی مرتبط با زمینه IT به منظور گسترش کاربردی فناوری اطلاعات در حوزه کسب و کار

10-   افزایش رضایت شغلی کارمندان و فراهم سازی محیط کاری شاد و پویا برای ارایه خدمات و انتقال دانش و تجربیات به هدف رشد فردی یکایک کارکنان

11-   تاکید بر اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش اقدامات اصلاحی

فردوس شرق،خ ابراهیمی جنوبی،پ32،واحد9 تلفـن: 44024750-021