0     سبد خرید
021 - 440 24 750 ایـــــران
00614 - 156 69 43 استرالیا
ارزش های سازمانی مهندسی شبکه وانیا

در مهندسی شبکه وانیا همه همکاران ملزم به رعایت و تلاش به رسیدن به الگوهای رفتار سازمانی با سنجه های زیر که ارزش سازمانی محسوب می­شوند، هستند:

1-    تعامل موثر و مثبت با همکاران و مشتریان در چارچوب احترام متقابل

2-    جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان (شامل ارایه خدمات با کیفیت و سریع)

3-    سخت کوشی

4-    نتیجه گرایی

5-    رشد و پویایی مداوم

6-    توانایی مدیریت فردی

7-    کمک به روند مدیریت دانش

8-    تلاش در راستای اهداف سازمانی تعیین شده برای هر گروه

9-    ارتباط مداوم با مدیریت و ارایه پیشنهادها و انتقادها

10-   مدیریت زمان در انجام وظایف

11-   حضور به موقع در محل کار و یا قرارهای ملاقات کاری

12-   کمک به یادگیری همکاران و گسترش دانش در مجموعه

13-   مسولیت پذیری (پاسخگو بودن در برابر وظایف محوله و انجام وظایف بدون نیاز به کنترل­های اداری)

14-   تخصص گرایی

15-   نوآوری

فردوس شرق،خ ابراهیمی جنوبی،پ32،واحد9 تلفـن: 44024750-021